Left Side Event

Sound Of Europe #2

Sunkissed Child - Yasmina Nahas
Sound Of Europe #2 Atölye Kayıt Formu

"Kendi Ayakları Üzerinde Durmak: Erkek egemen bir sektörde yükselen bir kadın müzisyenin hayatı"
“Standing Your Ground: Life of an Emerging Female Musician in a Male-Dominated Industry”


Tarih/Date: 22 Eylül 2023 Cuma / 22 September 2023 Friday
Saat/Time: 12.00-13.30
Yer/Place: Yılmaz Güney Sahnesi

Maltepe, Şht. Gönenç Cd. No:16, 06570 Çankaya/Ankara

*Etkinlik dili İngilizcedir. 
*Workshop will be held in English.

**Ankara’daki ustalık atölyeleri Sevda - Cenap And Müzik Vakfı'nın değerli katkılarıyla düzenlenmektedir. 
**The masterclasses in Ankara are organised with the valuable contributions of Sevda - Cenap Music Foundation

Atölye İçeriği
Sunkissed Child, bir kadın bakış açısından müzik dünyasının yaratıcı ve işletme yönlerini inceleyecek. Şarkı yayınlama süreci, iş bulma ve erkek egemen bir endüstride saygı kazanma konularındaki deneyimlerini paylaşacaklar. Müzik endüstrisinde başarılı olmanın ne gerektirdiğini daha iyi anlarken, kendi müzikal yolculuğunuzda ilham verici hikayelerle de karşılaşacaksınız.

Workshop Details
Sunnkissed Child will delve into the creative and business aspects of the music world from a female perspective. They will share their experiences on the process of releasing songs, finding work, and gaining respect in a male-dominated industry. While gaining a better understanding of what it takes to be successful in the music industry, you will also encounter inspiring stories on your own musical journey.

 

Deli Teli - Tassos Tsitsivakos
Sound Of Europe #2 Atölye Kayıt Formu

“Yunan popüler müziğinde ana enstrüman olarak Buzuki”
"The Bouzouki as a main solist instrument in greek popular music”

Tarih/Date: 25 Eylül 2023 Pazartesi 
Saat/Time: 14:00 - 15:30
Yer/Place: Yılmaz Güney Sahnesi

Maltepe, Şht. Gönenç Cd. No:16, 06570 Çankaya/Ankara

* Etkinliğimizde Fransızca'dan Türkçe'ye ardıl çeviri olacaktır.
*There will be consecutive interpretation from French to Turkish

**Ankara’daki ustalık atölyeleri Sevda - Cenap And Müzik Vakfı'nın değerli katkılarıyla düzenlenmektedir. 
**The masterclasses in Ankara are organised with the valuable contributions of Sevda - Cenap Music Foundation

Atölye İçeriği

- Buzukinin tarihsel gelişimi, yapımı ve Yunan müziğindeki yeri.
- Rebetiko; ses, ritmler ve müzik türünün karakteristik özellikleri (canlı ve kaydedilmiş örneklerle)
- Enstrümanın zaman içindeki evrimi ve çalınma biçimi
- Laïko; 1950’lerden günümüze melodilerinin evrimi (canlı ve kaydedilmiş örneklerle)
- Soru & Cevap

Workshop Details

- Historical information about the instrument, its construction and the role it played and still plays in Greek music. 
- Rebetiko; sound, rhythms and typical phrases of the genre, main modes (recorded examples, live played examples) 
- Evolution of the instrument and the playing through time
- Laïko; from the 50's to the present day, evolution of the harmonisation (chords) of the melodies  (recorded examples, live played examples)
- Q & A