Kurullar

VAKIF  YÖNETİM KURULU

Ali BAŞMAN (Başkan) 
Murat BAŞMAN 
Uğur SEVİNDİK
Olcay POYRAZ
İzzet NAZLIAKA
Mustafa BİLGEHAN
İskender OKYAY
Cevza BAŞMAN   

VAKIF DANIŞMA KURULU (*)

Gürer AYKAL (Başkan) 
Suna KAN 
İdil BİRET 
Rengim GÖKMEN 
İlhan USMANBAŞ 
Erol GÖMÜRGEN 
Koral ÇALGAN
Özer SEZGİN
Erdoğan DAVRAN

(*) İlk Danışma Kurulu üyeleri ise; Bülent Tarcan, Mithat Fenmen, Suna Kan, İdil Biret, Gürer Aykal, Samim Bilgen, Hikmet Şimşek ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları temsilcileri idi. Komite başkanlığını ise Ahmet Adnan Saygun yapıyordu.