Left Side Event

Prof. Dr. Nusret H. Fişek 102 Yaşında

Nusret Hasan Fişek (21 Kasım 1914 - 3 Kasım 1990)

Prof.Dr.Nusret H.Fişek, 21 Kasım 1914 yılında Sivas’ta doğdu. Annesi Mukaddes hanım, babası Kurtuluş Savaşı Komutanlarından Hayrullah Fişek, kardeşi Prof.Dr.A.Hicri Fişek‘tir. 1940 yılında “başarılarında büyük payı bulunduğunu her zaman andığı” Perihan hanımla evlenmiş, bu evlilikten Kurthan ve Gürhan adında iki oğlu olmuştur.

Türkiye’de Halk Sağlığı disiplininin kurucusu ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin mimarı Nusret H. Fişek, 1932 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni, 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, 1941’de bakteriyoloji uzmanı, 1946’da Biyokimya uzmanı olmuş, 1952’de Harvard Üniversitesi’nden tıp bilimleri doktora derecesi almış, 1955’de biyokimya doçenti, 1966’da halk sağlığı profesörü unvanı almıştır.

“Herkese sağlık ve eşit, nitelikli sağlık hizmeti” düşüncesinin yılmaz bir savunucusu olan, Prof.Dr.Nusret H.Fişek, sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunmuş; tüm bilimsel çalışmalarını ve eylemlerini herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaşması hedefine yöneltmiştir.  Fişek tüm yaşamı boyunca bir yandan insan yetiştirmiş, bir yandan farklı bilim dallarında faaliyet gösteren uzmanlar ve kuruluşlar arası ilişkiler sağlamış, doğru kararlar alabilmek için güvenilir bilgi toplamanın gerekliliğini iyi bilen bir kişi olarak araştırmalar yürüterek sağlıklı bir veritabanı oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yayınlar hazırlamış olan Prof.Dr.Nusret H.Fişek; “dil, din, mezhep, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin herkese nitelikli sağlık hizmeti” anlayışının yansıması olan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un mimarı olmuştur.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Müdürlüğü, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı gibi çok sayıda görevi üstlenen Prof. Dr. Nusret H. Fişek, aynı zamanda Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Aşı Kontrol Laboratuvarı Şefliği, Avrupa Biyolojik Standardizasyon Birliği Eksper Komitesi Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı , Dünya Sağlık Örgütü Danışmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyeliği Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, H.Ü. Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Dekanlığı, Dünya Nüfus Araştırmasının değerlendirilmesi, WHO/HRP Hizmet Araştırmaları Steering Komitesi Üyeliği,  International Editorial Advisory Committee of the Population Information Program of the George Washington University Medical Center Üyeliği ve Dünya Sağlık Örgütü İcra Komitesi Üyeliği ve Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı (1983-1990) da yapmıştır.

Nüfus bilim alanındaki çalışmaları nedeniyle Michigan Üniversitesi 150. yıl ödülüne, sağlığın sosyalleştirilmesi alanındaki çalışmaları nedeniyle İngiliz Kraliyet Akademisi üyeliğine layık görülen, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Hekimler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve İnsan Hakları Derneği kurucusu olan Prof.Dr. Nusret H. Fişek, Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği Şeref Diploması, Hacettepe Üniversitesi Akademik Hizmet Belgesi, Türk Tabipleri Birliği Hizmet ve Onur Belgesi ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Şeref Rozeti sahibidir.