Gümüş Madalya - 2012

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYASI SAHİPLERİ*

THE RECIPIENTS OF SCA MUSIC FOUNDATION 
HONORARY AWARD SILVER MEDAL*

* Bu madalyalar Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne yapılan katkılar nedeniyle verilmiştir.
These medals have been given for their contributions to International Ankara Music Festival.

C.Conzalez Aller Jurado
Mehmet Aydıner
Prof. Reyyan Başaran
Ali N. Başman
Murat A. Başman
Aydın Fatih Bektaş
Gianluca Biscardi
Jan Paul Dirkse
Cevdet Düşmez
Yüksel Erimtan
Anne-Eisabeth Gautier-Budai
Ahmet Günaysu
Şefik Kahramankaptan
Yiğit Karabayer
Ayça Karasu
Doç.Dr. Kağan Karat
Orhan Koral
Prof. Yahya Laleli
Dr. Thomas Lier
Güler Sabancı
Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu
Timur Zeren
Semih Şahnaoğlu
Yılmaz Göktu Akan