Gümüş Madalya - 2005

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYASI SAHİPLERİ*

THE RECIPIENTS OF SCA MUSIC FOUNDATION 
HONORARY AWARD SILVER MEDAL*

* Bu madalyalar Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne yapılan katkılar nedeniyle verilmiştir.
These medals have been given for their contributions to International Ankara Music Festival.

Eric Edelman 
Pinhas Avivi 
Mustafa İsen
Işin Metin
Şenol Demiröz
İhya Balak
Erol Çarmıklı
Zafer İncecik
Ergun Özen
Faik Ahmet Kurşunoğlu