Gümüş Madalya - 1998

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYASI SAHİPLERİ*

THE RECIPIENTS OF SCA MUSIC FOUNDATION 
HONORARY AWARD SILVER MEDAL*

* Bu madalyalar Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne yapılan katkılar nedeniyle verilmiştir.
These medals have been given for their contributions to International Ankara Music Festival.

Hakkı Akkan
Ali Akman
Yaşar Alıçlı
Ethem Atınç
Massimiliano Bandini
Uri Barner
Nuran Bayer
Refii Berent
Prof. Dr. Ömer Bozkurt
Fatma Çizmeli
Yuva Ertan
Uluç Gürkan
Ahmet Kocabıyık
Hacim Kamoy
Michael Lake
Hasan Korkmazcan
Tomas Lane
Daniel Lequertier
David Logan
Derya Özalp
Michael Sahlin
Hajrudin Somun
Hans-Joachim Vergau
Levent Yaveroğlu
Erdin Arı
Engin Arıkan
İsmail Cem
Altan Koçer
Cavit Kavak
Hüseyin Kızıltay
Muhsin Mengitürk
Mustafa Özbek
Ayşe Sevgör
İstemihan Talay
Hikmet Uluğbay
Yücel Yener
Erdoğan Şahinoğlu
Urban Rusnak