Gümüş Madalya - 1994

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYASI SAHİPLERİ*

THE RECIPIENTS OF SCA MUSIC FOUNDATION 
HONORARY AWARD SILVER MEDAL*

* Bu madalyalar Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne yapılan katkılar nedeniyle verilmiştir.
These medals have been given for their contributions to International Ankara Music Festival.

Richard Barkley
François Dopffer
Peter John Goulden
Johann Plattner
Luigi Maria Fontana Giusti
Necdet Seçkinöz
Prof. Dr. Emre Kongar
İlham Küsmenoğlu
Ufuk Söylemez
Ersoy Volkan
Fehmi Gültekin
Cahit Düzel
Erhan Tunçel
Tayfun Akgüner
Tezcan Yaramancı
Mehmet Nazif Günal
Erol Üçer
Acar Bumin
Hasan Basri Göktan
Kadir Sever