Gümüş Madalya - 1992

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYASI SAHİPLERİ*

THE RECIPIENTS OF SCA MUSIC FOUNDATION 
HONORARY AWARD SILVER MEDAL*

* Bu madalyalar Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne yapılan katkılar nedeniyle verilmiştir.
These medals have been given for their contributions to International Ankara Music Festival.

Sir Timothy L.A. Daunt
Albert S. Çernişev
Giorgio Franchetti Pardo
Dimitris Macris
Javier Vallacieros
Adolfo Saracho
Rolando Gonzalez Tellez
Murat Karayalçın
Büyükelçi Metin Göker
Mauno Castren
Miroslaw Palasz
Eric Rouleau
Takashi Sengoku
Morton Abramowitz
Müşerref Hekimloğlu
İlhan Çevik
Asım Cem Konuralp
Erhan Karaesmen
Şefik Kahramankaptan
Mahir Dinçer 
Metin Uca
Dr. Rıdvan Süer
Ekkehard Eickhoff