Gümüş Madalya - 1990

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYASI SAHİPLERİ*

THE RECIPIENTS OF SCA MUSIC FOUNDATION 
HONORARY AWARD SILVER MEDAL*

* Bu madalyalar Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne yapılan katkılar nedeniyle verilmiştir.
These medals have been given for their contributions to International Ankara Music Festival.

Büyükelçi İsmet Birsel
Acar Okan
Mehmet Özel
Kerim Aydın Erdem
Timur Erkman
Doç. Erol Gömürgen
Doç. Mehmet Erten
Dr. Şerif Coşkun Ulusoy
Mümtaz Pehlivanlı
Ünal Korukçu
İsmet Alver
Jean de Boisgrollier
Burhan Karaçam
Süha Nizamoğlu
Dr. Akın Akbaygil
Kirzy Drozdz
Villanueva Etcheverria
Prof. Gianclaudio Macchiarella
Edmund Marsden
Dr. Armin Kössler
Andrei Kasienenko
Robert P. Milton
Mehmet A. Başman
Nejla Kavala
Miray Tekelioğlu
Şarık Tara
Kamil Öztop
Yüksel Erimtan
Klaus Martiensen
Giancarlo Roth
Büyükelçi Pulat Tacar
Jean Paul Herzog
Orlando Alvarez
Adolf Lacher